fbpx

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Zugu Oy/Patisserie Teemu Auran EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.10.2021 Viimeisin muutos 17.4.2024

1. Rekisterinpitäjä

Zugu Oy
Linnavuorentie 19, 00950 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pia Ruokosalmi
myynti@patisserieteemuaura.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas-, laskutus ja työntekijärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus,
missä Zugu Oy on myyjänä. Henkilötietoja keräämme myyntitapahtuman, markkinoinnin ja
asiakassuhteiden hoitamisen mahdollistamiseksi. Yhteydenottolomakkeella saatuja henkilötietoja
käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.
Verkkosivu käyttää evästeitä, jotka keräävät anonyymisoitua dataa käyttäjäkokemuksen takaamiseksi ja
kehittämiseksi. Näitä tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa.
Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterimme kerää seuraavat tiedot: Nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköposti- ja
katuosoite, IP-osoitteen, tiedot tilatuista tuotteista sekä laskutustiedot.
Henkilöstön tietoja keräämme ja säilytämme hyvien toimintatapojen ja palkanmaksun
mahdollistamiseksi.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään
oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen
keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien
osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä
kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme tietoja työntekijöistä tilikeskukselle palkanmaksua varten.
Luovutamme asiakastiedot logistiikkakumppanillemme kotiinkuljetusten yhteydessä. Emme muuten
luovuta asiakastietoja eteenpäin.
Emme julkaise tietoja asiakkaista ilman erillistä sopimusta ja/tai ilmoitusta. Emme luovuta tietoja EU:n
ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoihin on pääsy Zugu Oy:n henkilökunnalla ja tilitoimiston asiaankuuluvilla henkilöillä
yritysasiakkaiden kohdalla. Rekisterit sijaitsevat suojatuilla palvelimilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt
tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).